GDPR

Informatii privitoare la siguranta datelor vostre personale !
Vreau sa fiti informati si siguri ca pe acesta pagina aveti parte de servicii profesionale si la inalte standarde de siguranta si confidentialitate.
Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) – Regulament UE 2016/679 este un nou cadru juridic al legislației privind protectia datelor în UE și intra în vigoare la 25 mai 2018 si bineinteles ca priveste si compania mea THEO FAT2FIT SRL, pagina de facebook si site-ul www.fat2fit.ro
Asa cum bine stiti si ati vazut mereu aici pe pagina, siguranta datelor voastre personale este o prioritate pentru mine iar pana acum a functionat impecabil de fiecare data!
Datele personale pe care le primesc despre clientii mei(inaltime, greutate, probleme medicale, preferinte alimentare, etc ) sunt folosite EXCLUSIV pentru creerea de programe personalizate si sunt confidentiale in totalitate !
In momentul in care postez poze before/after cu un client acesta este FARA exceptie intrebat daca doreste sa apara pe pagina si cum anume doreste sa apara ( anonim, cu fata blurata sau date complete ).
Datele din buletin ( nume, adresa, serie si nr ) sunt folosite STRICT pentru facturare si sunt pastrate doar de catre mine si de catre firma de contabilitate in conditii de confidentialitate si conform legislatiei in vigoare.
Prin utilizarea paginii si site-ului, prin trimiterea datelor despre voi, va exprimati acordul intocmai !

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)îeste un nou cadru juridic al legislației privind protectia datelor în UE și intra în vigoare la 25 mai 2018. Spre deosebire de Directiva CE 95/46, care guvernează această prelucrare înainte de acest punct, GDPR are un efect direct în cadrul Uniunii Europene și nu este necesar să fie transpus la nivel național. AZn acest fel, se va urmări armonizarea legilor care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal în Europa iar in anumite circumstanțe, domeniul de aplicare al său poate fi extins dincolo de frontierele Europei.

Dacă sunteți o organizație care prelucrează date cu caracter personal, este foarte probabil să fiti sub incidenta prevederilor GDPR. AZn acest sens, sunteți supus obligațiilor și trebuie să le respectați. Acelați lucru este valabil și pentru Fat2Fit SRL / Fat2Fit.ro, care, avănd în vedere situația sa, este legat de obligații diferite, în calitatea sa de procesator și de operator de date.

Definitii

AZnțelegerea aspectelor reale specifice ale reglementărilor europene nu este o sarcină uțoară, atunci cănd regulamentul GDRP conține 99 de articole și numeroase linii directoare cu privire la modul în care se va aplica. AZnțelegerea acestor probleme este, totuți, esențială pentru a evita orice risc care ar putea apărea dintr-o interpretare imprecisă a obligațiilor de reglementare ale organizației dumneavoastră. Prin urmare, este esențială înțelegerea corectă a termenilor definiți mai jos:

Date personale:îorice informație referitoare la o persoană reală identificată sau identificabilă. O persoană reală identificabilă este definită ca orice persoană reală care poate fi identificată direct sau indirect.

Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, transmiterea, stocarea, conservarea, extragerea, consultarea, utilizarea sau alte operatiuni.

Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică sau alt organism, care singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Procesor: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Protecția datelor asigură faptul că datele persoanelor sunt păstrate în siguranță și utilizate în scopuri clare pe care individul le-a acceptat.

Confidențialitatea datelor se referă la securitatea informatică și la măsurile luate pentru a păstra datele în siguranță în timp ce se află într-o organizație sau în timp ce acestea sunt transferate către o terță parte.

AZn conformitate cu GDPR, sunteți obligat să vă asigurați că înregistrările sunt exacte și actualizate, iar informațiile sunt păstrate numai atăta timp căt organizația are nevoie de ele sau pastrate conform legislatiei.

O curățare a datelor pare cel mai sensibil prim pas, acest lucru ar trebui să stabilească căt timp ar trebui păstrate anumite tipuri de informații înainte ca acestea să fie eliminate în siguranță. O persoana desemnata in companie ar trebui numita ca responsabil, pentru a vă asigura că acest lucru este monitorizat în mod regulat; îastfel încăt organizația să respecte stergerea datelor de care nu mai are nevoie.

Dacă nu ați stabilit datele pe care doriți să le prelucrăm, timpul prelucrării ori scopul, vă rugăm să ne informați pentru a intra și dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul.

Fat2Fit Srl în calitate de procesator

îPrelucrarea datelor personale numai în scopul efectuării corecte a serviciilor: Fat2Fit SRL prin intermediul STACS nu va procesa niciodată informațiile dvs. în alte scopuri, decat cele pentru furnizarea serviciilor (marketing, etc.).
îAZn calitate de persoană împuternicită, din perspectiva Regulamentului, procesăm doar datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le-ați stabilit, pentru timpul indicat și în scopurile impuse de dumneavoastră ca operator. Vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță, rămăn proprietatea dumneavoastră și sunt stocate doar pe servere securizate. Sistemul de back-up este foarte bine implementat și securizat, situat în spațiul European, iar nimeni în afara personalului nostru din departamentul tehnic nu are acces la aceste sisteme.
îAplicarea unor standarde stricte de securitate pe servere si infrastructura pentru a asigura un nivel ridicat de securitate pentru clienții noștri.
îRaportarea oricăror încălcări a datelor fără ai???întărziere nejustificatăai???.

FAT2FIT Srl în calitate de operator

îDatele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități desemnate de FAT2FIT SRL să prelucreze datele în numele și pe seama sa. Cu toate acestea, FAT2FIT SRL rămăne operatorul datelor dumneavoastră. Astfel, este posibil sa transmitem datele către autorități publice, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurăndu-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidențialitate și de protecție a datelor).
îScopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfățurarea activității de furnizare a produselor comandate de clienți. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).
Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, CNP, data nașterii clientului și detaliile privind comenzile transmise către subscrisa. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării.
îAveți dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, de a le rectifica, șterge sau limita prelucrarea, precum și dreptul ca acestea să nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții.
îAZncepănd cu data de 25 mai 2018, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: contact@fat2fit.ro.

ai???îDreptul la informareîai??i?? puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
ai???îDreptul la rectificareîai??i?? puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
ai???îDreptul la ștergerea datelorî(ai???dreptul de a fi uitatai???) ai??i?? puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
ai???îDreptul la restricționarea prelucrăriiîai??i?? puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
ai???îDreptul de opozițieîai??i?? vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
ai???îDreptul la portabilitatea datelorîai??i?? puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
ai???îDreptul de a depune plăngereîai??i?? puteți depune plăngere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
ai???îDreptul de retragere a consimțămăntuluiîai??i?? in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțămăntul dvs., acesta poate fi retras oricănd. Retragerea consimțămănțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămănănd in continuare valabilă;
ai???îDreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilareîsuplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte uțor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mailîcontact@fat2fit.ro.

Serverele Fat2Fit SRL sunt colocate in centrul de date GTS Telecom Cluj-Napoca si M247 Bucuresti; datacentere nivel tier III conform Uptime Institute. Sistemul de back-up este foarte bine implementat și securizat, situat în spațiul European, iar nimeni în afara personalului nostru din departamentul tehnic nu are acces la aceste sisteme.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități desemnate de Fat2Fit SRL să prelucreze datele în numele și pe seama sa. Cu toate acestea, Fat2Fit SRL rămăne operatorul datelor dumneavoastră. Astfel, este posibil sa transmitem datele către autorități publice, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurăndu-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidențialitate și de protecție a datelor).

Pentru îndeplinirea anumite obligații legale (cum ar fi obligațiile evidență de contabilă și raportare fiscală, arhivare etc.), durata prelucrării variază și ea în funcție de obligația legală incidentă. AZncepănd cu data de 25 mai 2018, informații despre durata prelucrării datelor dumneavoastră pot fi obținute la următoarea adresă de e-mail: contact@fat2fit.ro.