GDPR

Informatii privitoare la siguranta datelor vostre personale !
Vreau sa fiti informati si siguri ca pe acesta pagina aveti parte de servicii profesionale si la inalte standarde de siguranta si confidentialitate.
Regulamentul General privind ProtecEi??ia Datelor (GDPR) – Regulament UE 2016/679 este un nou cadru juridic al legislaEi??iei privind protectia datelor Ai??n UE Ei??i intra Ai??n vigoare la 25 mai 2018 si bineinteles ca priveste si compania mea THEO FAT2FIT SRL, pagina de facebook si site-ul www.fat2fit.ro
Asa cum bine stiti si ati vazut mereu aici pe pagina, siguranta datelor voastre personale este o prioritate pentru mine iar pana acum a functionat impecabil de fiecare data!
Datele personale pe care le primesc despre clientii mei(inaltime, greutate, probleme medicale, preferinte alimentare, etc ) sunt folosite EXCLUSIV pentru creerea de programe personalizate si sunt confidentiale in totalitate !
In momentul in care postez poze before/after cu un client acesta este FARA exceptie intrebat daca doreste sa apara pe pagina si cum anume doreste sa apara ( anonim, cu fata blurata sau date complete ).
Datele din buletin ( nume, adresa, serie si nr ) sunt folosite STRICT pentru facturare si sunt pastrate doar de catre mine si de catre firma de contabilitate in conditii de confidentialitate si conform legislatiei in vigoare.
Prin utilizarea paginii si site-ului, prin trimiterea datelor despre voi, va exprimati acordul intocmai !

Regulamentul General privind ProtecEi??ia Datelor (GDPR)Ai??este un nou cadru juridic al legislaEi??iei privind protectia datelor Ai??n UE Ei??i intra Ai??n vigoare la 25 mai 2018. Spre deosebire de Directiva CE 95/46, care guverneazA? aceastA? prelucrare Ai??nainte de acest punct, GDPR are un efect direct Ai??n cadrul Uniunii Europene Ei??i nu este necesar sA? fie transpus la nivel naEi??ional. AZn acest fel, se va urmA?ri armonizarea legilor care reglementeazA? prelucrarea datelor cu caracter personal Ai??n Europa iar in anumite circumstanEi??e, domeniul de aplicare al sA?u poate fi extins dincolo de frontierele Europei.

DacA? sunteEi??i o organizaEi??ie care prelucreazA? date cu caracter personal, este foarte probabil sA? fiti sub incidenta prevederilor GDPR. AZn acest sens, sunteEi??i supus obligaEi??iilor Ei??i trebuie sA? le respectaEi??i. AcelaEi??i lucru este valabil Ei??i pentru Fat2Fit SRL / Fat2Fit.ro, care, avA?nd Ai??n vedere situaEi??ia sa, este legat de obligaEi??ii diferite, Ai??n calitatea sa de procesator Ei??i de operator de date.

Definitii

AZnEi??elegerea aspectelor reale specifice ale reglementA?rilor europene nu este o sarcinA? uEi??oarA?, atunci cA?nd regulamentul GDRP conEi??ine 99 de articole Ei??i numeroase linii directoare cu privire la modul Ai??n care se va aplica. AZnEi??elegerea acestor probleme este, totuEi??i, esenEi??ialA? pentru a evita orice risc care ar putea apA?rea dintr-o interpretare imprecisA? a obligaEi??iilor de reglementare ale organizaEi??iei dumneavoastrA?. Prin urmare, este esenEi??ialA? Ai??nEi??elegerea corectA? a termenilor definiEi??i mai jos:

Date personale:Ai??orice informaEi??ie referitoare la o persoanA? realA? identificatA? sau identificabilA?. O persoanA? realA? identificabilA? este definitA? ca orice persoanA? realA? care poate fi identificatA? direct sau indirect.

Prelucrare: orice operaEi??iune sau set de operaEi??iuni care se efectueazA? pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, Ai??nregistrarea, transmiterea, stocarea, conservarea, extragerea, consultarea, utilizarea sau alte operatiuni.

Operator: persoana fizicA? sau juridicA?, autoritatea publicA? sau alt organism, care singur sau Ai??mpreunA? cu alEi??ii, determinA? scopurile Ei??i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Procesor: persoana fizicA? sau juridicA?, autoritatea publicA? sau alt organism care prelucreazA? date cu caracter personal Ai??n numele operatorului.

ProtecEi??ia datelor asigurA? faptul cA? datele persoanelor sunt pA?strate Ai??n siguranEi??A? Ei??i utilizate Ai??n scopuri clare pe care individul le-a acceptat.

ConfidenEi??ialitatea datelor se referA? la securitatea informaticA? Ei??i la mA?surile luate pentru a pA?stra datele Ai??n siguranEi??A? Ai??n timp ce se aflA? Ai??ntr-o organizaEi??ie sau Ai??n timp ce acestea sunt transferate cA?tre o terEi??A? parte.

AZn conformitate cu GDPR, sunteEi??i obligat sA? vA? asiguraEi??i cA? Ai??nregistrA?rile sunt exacte Ei??i actualizate, iar informaEi??iile sunt pA?strate numai atA?ta timp cA?t organizaEi??ia are nevoie de ele sau pastrate conform legislatiei.

O curA?Ei??are a datelor pare cel mai sensibil prim pas, acest lucru ar trebui sA? stabileascA? cA?t timp ar trebui pA?strate anumite tipuri de informaEi??ii Ai??nainte ca acestea sA? fie eliminate Ai??n siguranEi??A?. O persoana desemnata in companie ar trebui numita ca responsabil, pentru a vA? asigura cA? acest lucru este monitorizat Ai??n mod regulat; Ai??astfel Ai??ncA?t organizaEi??ia sA? respecte stergerea datelor de care nu mai are nevoie.

DacA? nu aEi??i stabilit datele pe care doriEi??i sA? le prelucrA?m, timpul prelucrA?rii ori scopul, vA? rugA?m sA? ne informaEi??i pentru a intra Ei??i dumneavoastrA? Ai??n conformitate cu Regulamentul.

Fat2Fit Srl Ai??n calitate de procesator

Ai??Prelucrarea datelor personale numai Ai??n scopul efectuA?rii corecte a serviciilor: Fat2Fit SRL prin intermediul STACS nu va procesa niciodatA? informaEi??iile dvs. Ai??n alte scopuri, decat cele pentru furnizarea serviciilor (marketing, etc.).
Ai??AZn calitate de persoanA? Ai??mputernicitA?, din perspectiva Regulamentului, procesA?m doar datele cu caracter personal pe care dumneavoastrA? le-aEi??i stabilit, pentru timpul indicat Ei??i Ai??n scopurile impuse de dumneavoastrA? ca operator. VA? asigurA?m cA? datele dumneavoastrA? sunt Ai??n siguranEi??A?, rA?mA?n proprietatea dumneavoastrA? Ei??i sunt stocate doar pe servere securizate. Sistemul de back-up este foarte bine implementat Ei??i securizat, situat Ai??n spaEi??iul European, iar nimeni Ai??n afara personalului nostru din departamentul tehnic nu are acces la aceste sisteme.
Ai??Aplicarea unor standarde stricte de securitate pe servere si infrastructura pentru a asigura un nivel ridicat de securitate pentru clienEi??ii noEi??tri.
Ai??Raportarea oricA?ror Ai??ncA?lcA?ri a datelor fA?rA? ai???Ai??ntA?rziere nejustificatA?ai???.

FAT2FIT Srl Ai??n calitate de operator

Ai??Datele dumneavoastrA? cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entitA?Ei??i desemnate de FAT2FIT SRL sA? prelucreze datele Ai??n numele Ei??i pe seama sa. Cu toate acestea, FAT2FIT SRL rA?mA?ne operatorul datelor dumneavoastrA?. Astfel, este posibil sa transmitem datele cA?tre autoritA?Ei??i publice, consultanEi??i externi, Ai??mputerniciEi??i cA?tre care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/SpaEi??iului Economic European, asigurA?ndu-ne Ai??nsA? Ai??ntotdeauna cA? instituim garanEi??ii adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidenEi??ialitate Ei??i de protecEi??ie a datelor).
Ai??Scopul prelucrA?rii datelor cu caracter personal se rezumA? la desfA?Ei??urarea activitA?Ei??ii de furnizare a produselor comandate de clienEi??i. Vom prelucra datele cu caracter personal Ai??ntr-o manierA? conformA? cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind Ai??ncheierea Ei??i executarea contractului Ai??n cazul procesA?rii comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).
Datele cu caracter personal prelucrate includ numele, prenumele, adresa, numA?rul de telefon, adresa de e-mail, CNP, data naEi??terii clientului Ei??i detaliile privind comenzile transmise cA?tre subscrisa. Datele dumneavoastrA? cu caracter personal vor fi pA?strate Ei??i prelucrate pentru o perioadA? necesarA? pentru a atinge scopul prelucrA?rii.
Ai??AveEi??i dreptul de a cere operatorului accesul la datele dumneavoastrA? cu caracter personal, de a le rectifica, Ei??terge sau limita prelucrarea, precum Ei??i dreptul ca acestea sA? nu fie prelucrate sau transferate. De asemenea, aveEi??i dreptul la portabilitatea datelor, Ai??n anumite condiEi??ii.
Ai??AZncepA?nd cu data de 25 mai 2018, puteEi??i contacta responsabilul cu protecEi??ia datelor cu caracter personal la urmA?toarea adresA? de e-mail: contact@fat2fit.ro.

ai???Ai??Dreptul la informareAi??ai??i?? puteEi??i solicita informaEi??ii privind activitA?Ei??ile de prelucrare a datelor dvs. personale;
ai???Ai??Dreptul la rectificareAi??ai??i?? puteEi??i rectifica datele personale inexacte sau le puteEi??i completa;
ai???Ai??Dreptul la Ei??tergerea datelorAi??(ai???dreptul de a fi uitatai???) ai??i?? puteEi??i obEi??ine Ei??tergerea datelor, in cazul Ai??n care prelucrarea acestora nu a fost legalA? sau Ai??n alte cazuri prevA?zute de lege;
ai???Ai??Dreptul la restricEi??ionarea prelucrA?riiAi??ai??i?? puteEi??i solicita restricEi??ionarea prelucrA?rii in cazul in care contestaEi??i exactitatea datelor, precum si Ai??n alte cazuri prevA?zute de lege;
ai???Ai??Dreptul de opoziEi??ieAi??ai??i?? vA? puteEi??i opune Ai??n special, prelucrA?rilor de date care se Ai??ntemeiazA? pe interesul nostru legitim;
ai???Ai??Dreptul la portabilitatea datelorAi??ai??i?? puteEi??i primi, Ai??n anumite condiEi??ii, datele personale pe care ni le-aEi??i furnizat, Ai??ntr-un format care poate fi citit automat sau puteEi??i solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
ai???Ai??Dreptul de a depune plA?ngereAi??ai??i?? puteEi??i depune plA?ngere fatA? de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea NationalA? de Supraveghere a PrelucrA?rii Datelor cu Caracter Personal
ai???Ai??Dreptul de retragere a consimEi??A?mA?ntuluiAi??ai??i?? in cazurile in care prelucrarea se intemeiazA? pe consimEi??A?mA?ntul dvs., acesta poate fi retras oricA?nd. Retragerea consimEi??A?mA?nEi??ului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuatA? anterior retragerii rA?mA?nA?nd in continuare valabilA?;
ai???Ai??Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilareAi??suplimentare aferente deciziilor automate: puteEi??i cere Ei??i obEi??ine intervenEi??ia umanA? cu privire la respectiva prelucrare sau vA? puteEi??i exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

VA? puteEi??i exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte uEi??or, prin simpla transmitere a unei solicitA?ri la adresa de e-mailAi??contact@fat2fit.ro.

Serverele Fat2Fit SRL sunt colocate in centrul de date GTS Telecom Cluj-Napoca si M247 Bucuresti; datacentere nivel tier III conform Uptime Institute. Sistemul de back-up este foarte bine implementat Ei??i securizat, situat Ai??n spaEi??iul European, iar nimeni Ai??n afara personalului nostru din departamentul tehnic nu are acces la aceste sisteme.

Datele dumneavoastrA? cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entitA?Ei??i desemnate de Fat2Fit SRL sA? prelucreze datele Ai??n numele Ei??i pe seama sa. Cu toate acestea, Fat2Fit SRL rA?mA?ne operatorul datelor dumneavoastrA?. Astfel, este posibil sa transmitem datele cA?tre autoritA?Ei??i publice, consultanEi??i externi, Ai??mputerniciEi??i cA?tre care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/SpaEi??iului Economic European, asigurA?ndu-ne Ai??nsA? Ai??ntotdeauna cA? instituim garanEi??ii adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidenEi??ialitate Ei??i de protecEi??ie a datelor).

Pentru Ai??ndeplinirea anumite obligaEi??ii legale (cum ar fi obligaEi??iile evidenEi??A? de contabilA? Ei??i raportare fiscalA?, arhivare etc.), durata prelucrA?rii variazA? Ei??i ea Ai??n funcEi??ie de obligaEi??ia legalA? incidentA?. AZncepA?nd cu data de 25 mai 2018, informaEi??ii despre durata prelucrA?rii datelor dumneavoastrA? pot fi obEi??inute la urmA?toarea adresA? de e-mail: contact@fat2fit.ro.